Helseforsikring

HELSEFORSIKRING

Vi har samarbeid med alle de største selskapene.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver.


Helseforsikring, også kalt behandlingsforsikring, har de siste årene blitt svært vanlig og her i Norge. Tall fra 2017 viser at over 500 000 nordmenn har denne type forsikring privat eller gjennom sin arbeidsgiver. 


Forsikringen dekker som regel mellom 6 og 24 behandlinger pr. år. og inntil 5 behandlinger med trykkbølgeterapi.