Skulder

SKULDERSMERTER

Skuldersmerter er en av de vanligste plagene i befolkningen og utgjør den største pasientgruppen på klinikken. Skulderen er kompleks fordi mange strukturer deler plass og oppgaver innenfor et lite område med mye bevegelighet. I noen tilfeller kan også nakkerelaterte plager gi smerter i skulderen.

SKULDERENS ANATOMI


Skulderen består av skulderleddet (glenohumeralleddet) og skulderbuen som består av skulderblad, krageben og deres forbindelser til hverandre, bryst og ribbevegg. På denne siden vil du i hovedsak finne informasjon om plager knyttet til skulderleddet og dets strukturer. Skulderleddet dannes av overarmsbenet (humerus) og skulderbladet (scapula). Leddets interne bevegelser styres i stor grad av en samling av muskler og sener som kalles rotatorcuffen. Utenpå dette har vi større muskler som brystmuskelen og den store muskelen som omgir hele skulderen (m.deltoideus). Leddkoppen (fossa glenoidalis) er liten i forhold til leddkula (caput humeri) noe som gir skulderen stor bevegelighet, men samtidig gjør den ustabilt. Sammen med muskulaturen stabiliseres skulderleddet av en rekke leddbånd og en bruskring (labrum) slik at det ikke går ut av ledd (lukserer). Mellom muskellagene og mellom sene- og benstrukturer finnes det væskefylte slimposer (bursaer) som skal hindre friksjon.

VANLIGE TILSTANDER


Seneplager (skader, irritasjon, overbelastning og kalk)

Senene i skulderens såkalte rotatorcuff er utsatte for skader og irritasjon. Plagene kan komme gradvis eller akutt og kan vare lenge uten rett behandling. Plagene er ofte mest fremtredende ved bestemte belastninger/bevegelser, men kan også gi smerte i hvile og om natten.


Slimposebetennelse (bursitt)

Ved overbelastning eller støt/slag kan glideflaten mellom sene og muskel, eller sene og ben bli irritert. Tilstanden kan også komme akutt uten kjent forårsak. Smertene kan ofte være sterke, hindre nattesøvn og all bruk av armen/skulderen er ofte redusert. Tilstanden forveklses ofte med andre diagnoser da pasientens kliniske bilde kan være forvirrende.


Frozen shoulder (adhesiv kapsulitt)

Frozen shoulder er en diagnose som vi ser en del av og som mange pasienter går lenge med før de får rett diagnose og effektiv behandling. Dette er en av skulderplagene som har mest karakteristisk utvikling og som responderer raskest på rett behandling i tidlig stadie. Diagnosen opptrer hyppigst hos middelaldrende og kvinner er overrepresentert. Smertene øker gradvis i takt med redusert bevegelighet i skulderleddet. Ofte i et typisk mønster. Uten behandling er det forventet en varighet på 1-2 år før tilstanden går over av seg selv.


BEHANDLINGSMETODER


Trening

Mange skulderlidelser har god prognose med treningsprogram som tilpasses pasientens spesifikke diagnose, ønsker og muligheter. Ikke alle skulderplager blir bedre av trening og noen kan til og med forverres. Ved hjelp av en nøyaktig klinisk undersøkelse kombinert med ultralydbilder vil det være lettere å finne rett behandling på et tidlig stadie.


Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling alene eller i kombinasjon med trening vil i noen tilfeller være fordelaktig. Spesielt kan nevnes seneplager med kalk.


Ultralydveiledete injeksjoner/prosedyrer

Injeksjoner kan gjøres med lokalbedøvelse for å stille diagnose eller med kortisonpreparat for å behandle smerte og inflammasjon (betennelse). Frozen shoulder er et eksempel på en diagnose hvor kortisoninjeksjoner har svært god effekt sammenliknet med ingen/annen behandling. Kalk i skuldersene som ikke responderer på trening eller trykkbølgebehandling kan skylles/aspireres ved ultralydveiledet prosedyre.