Korsrygg

KORSRYGGSMERTER

Så mange som 80% av befolkningen opplever smerter i korsryggen i løpet av livet. Noen har akutte forbigående plager, mens andre er plaget med kroniske smerter over lang tid. Ofte er plagene svært hemmende og står for omkring 15% av langstidssykemeldingene her i landet. 

LITT OM KORSRYGGPLAGER


Korsryggsmerter deles grovt inn i tre kategorier;

1. Uspesifikke korsryggsmerter (80-90%)

2. Korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon (5-10%)

3. Alvorlige tilstander (<1%)

 

Hovedmålet med en grundig ryggundersøkelse er å finne ut om tilstanden skal utredes videre (bildediagnostikk og legespesialist) eller om du skal behandles med fysioterapi og øvelser. 

VANLIGE TILSTANDER

 

Akutt lumbago

Akutte, ofte sterke innsettende smerter i ryggen. Vanligst i alderen 20-55 år. Smertene er ofte sterkest i korsryggen, men kan også bre seg til setet og diffust til lår. Hoste- og nysesmerter er vanlig.  Man har tidligere trodd at disse hyppigst opptrer ved tunge belastninger, men nyere studier viser at vanlige bevegelser i hverdagen, ofte ved bøyning eller vridning er vanligste utløsende faktor. De fleste blir spontant bedre innen kort tid (1-2 uker) og tidlig bevegelse/aktivitet virker å bidra til raskest bedring. 

 

Akutt lumbago m/nerverotaffeksjon (isjias)

Akutte plager som ved akutt lumbago, men symptomer og funn i undersøkelsen gir mistanke om at en eller flere nerverøtter er påvirket. Smerter, prikking, stikking og nummenhet og evt. nedsatt kraft i beinet er eksempler på slike symptomer/funn. 

 

Muskulære plager

Muskulære plager er svært vanlig i korsryggen. Enten som primær årsak, eller som sekundær smerte i forbindelse med annen tilstand.

 

 

Nerverotsmerter (radikulopati/isjias)

Om en eller flere nerverøtter klemmes av eller berøres av en tilstand i ryggen vil pasienten kunne oppleve smerter i benet. Smertene følger et såkalt dermatom som er nerverotens forsyning av et hudområde. Mekanisk eller kjemisk påvirkning av en nerverot vil også kunne gi utfall av kraft, følighet og reflekser. 

 

Skivebukning og prolaps

Gjennom hele livet vårt forandrer ryggsøylen seg. Mellomvirvelskivende er støtputene mellom ryggvirvlene og bidrar til bevegelighet og støtdemping. Disse skivene utsettes naturlig nok for mekanisk belastning og aldres som resten av kroppen. Dette kan medføre at de etterhvert buker eller brister, slik at den myke kjernen beveger seg ut av senter. Dette er tilstander som kan gi smerter, men nyere studier viser at også smertefrie individer har slike forandringer. Pasientens funksjon og smertebilde er derfor ofte vitkigere enn "normale forandringer" på et bilde. 

 

Andre tilstander

En rekke andre tilstander i ryggen kan gi opphav til smerter. Bechterev, stenose, scoliose, spondylolistese, kompresjonsbrudd m.m. Sykdomshistorie og undersøkelse vil bidra til å vurdere om videre utredning og/eller behandling er nødvendig. 

 

BEHANDLING 

 

Trening og øvelser

Det er etterhvert godt dokumentert effekt av trening på langvarige korsryggsmerter. Ved akutte tilstander handler det i hovedsak om å finne øvelser og bevgelser som gir effektiv smertelindring. Trening innføres etterhvert som smertene tillater det. 

 

Manuell behandling

Manuell muskel- og leddbehandling kan gi en god smertelindrende effekt. Eksempler på slik behandling er manipulasjon (knekk), massasje og IMS (nålbehandling av muskulatur).

 

Annen utredning og behandling

Ved behov eller mistanke om tilstander som krever annen oppfølging eller videre diagnostisering, kontaktes fastlege for henvisning til MR og evt. legespesialist.