Hofte-, sete-, og lår

HOFTE-, SETE- OG LÅRSMERTER

Mye av kraftutviklingen når vi går eller løper skjer omkring sete, lår og hofte. Dette er med andre ord et område med mye belastning. Samtidig er det et område med store sterke strukturer. Smerter i setet og på utside hofte/lår kan ha mange årsaker og det er avgjørende med en detaljert samtale og undersøkelse for å stille en rett diagnose.

VANLIGE TILSTANDER

 

Seneplager utside hofte (trochanter)

Belastningen over senefestet på utsiden av hoften (trochanter major) er stor og det er vanlig med seneirritasjon i dette området. Ikke sjelden sees dette også i sammenheng med slimposebetennelse (trochanter bursitt).


Slimposebetennelse (bursitt)

Mellom den største setemuskelen (gluteus maximus) og senefestet til gluteus medius på utsiden av hoften (trochanter major) finnes en slimpose som minimerer friksjonen i området. Ved irritasjon av slimposen vil det kunne være smertefullt å ligge på siden eller og ta på omdrådet. Gange eller løp vil også skape plager/smerter. Diagnosen stilles ofte klinisk og verifiseres med ultralyd eller MR.

 

Seneplager sitteknute og bakside lår

Plager omkring sitteknuten og/eller øvre del av bakside lår er ofte irritasjon av senefestet eller sene-muskelovergang til den store muskulaturen på baksiden av låret (m.m. hamstrings). Smertene kommer ofte ved gange eller løp i motbakke eller når pasienten sitter på hardt underlag.

 


Muskulære plager og stive lår

Overbelastninger eller feiltrening kan også skape smerter og følelsen av stivhet i sete og lår. Her kan nevnes pasienter som over tid har trent for ensformig eller har hatt for dårlig intensitetsstyring.


Akutte skader og overbelastning

Strekk eller muskelskader på baksiden av låret (m.m. hamstring) er ikke uvanlig. Dette forekommer ofte under aktivitet eller idrett med stor kraftutvikling eller ved store bevegelsesutslag. Pasienten får ofte akutte sterke smerter i området og etterhvert stivhet i muskulaturen. Ved større muskelskader kan det også forekomme misfarging og hevelse i benet grunnet blødning. En ultralydundersøkelse vi kunne avgjøre omfanget av skaden og gjøre det lettere å avgjøre behandlingstiltak.


Ryggplager m/smerteutstråling

Pasienter med ryggproblemer kan også oppleve smerter i dette området. I noen tilfeller kan det være snakk om to forskjellig diagnoser, men i andre tilfeller kan ryggproblematikken i seg selv skape plagene. En grundig undersøkelse vil i mange tilfeller kunne avgjøre om det er sannsynlig at smertene kommer fra ryggen eller har lokalt opphav.

BEHANDLING


Trening

Mange plager har god effekt av spesifikke treningsprogram og tilpasning av aktivitet. Ikke alle plager blir bra av trening og aktivitetstilpasning alene og å kanskje kombineres med f.eks. manuell behandling hos fyioterapeuten.


Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling alene eller i kombinasjon med trening vil i noen tilfeller være fordelaktig. Spesielt kan nevnes seneplager over hoften (trochanter major).


Ultralydveiledete injeksjoner

Injeksjoner med kortisonpreparat og/eller loaklbedøvelse vil i noen tilfeller være aktuelt for å behandle eller diagnostisere. I de fleste tifeller vil ikke dette være et alternativ før andre behandlingsmetoder er forsøkt først..